661 457 709
info@tersenjurgow.pl

Nasza oferta

Naszą ofertę kierujemy do rodziców i opiekunów zaniepokojonych rozwojem lub zachowaniem dziecka, a także do wszystkich rodziców, którzy chcą wspomagać prawidłowy rozwój swoich dzieci.

Zapraszamy na:

 • KONSULTACJE,
 • DIAGNOZOZOWANIE,
 • TERAPIE:
  - Logopedyczną – ćwiczenia prawidłowego rozwoju mowy
  - Fizjoterapię – korekta wad postawy
  - Integrację sensoryczną – zaburzenia przetwarzania bodźców zmysłowych
  - Trening Biofeedback – poprawa koncentracji uwagi i zaburzeń zachowania
  - Diagnozę i terapię percepcji słuchowej metodą Tomatisa.
  - Diagnozę i terapię zaburzeń wzroku

rehabilitacja jurgów